20 Травня 2022

Розвиток представлення про здоровя та здоровий спосіб життя в підлітковому та юнацькому віці

Related

Патріотичний дух Одеси: що змінилося на вулицях міста

Незважаючи на те, що одесити – переважно російськомовний народ...

Про появу одеської Швидкої

Одеська "Швидка" ось уже понад сто років стоїть на...

Залізничний вокзал: які потяги наразі в ходу

З дня початку війни і до сьогодні, на одеському...

Василь Москаленко – найкращий футболіст Одеси XX століття

Восени 2001 року спортивний журналіст Одеси, Юрій Усатюк, провів...

Про одеську музичну династію Розенів

Одеса завжди була і залишається музичним містом. Кількість музикантів,...

Share

Уявлення про здоровий спосіб життя свідчить про сформовану внутрішню позицію. Вона визначає цілеспрямовану діяльність, яка направлена саме на зміцнення свого здоров’я. Обрання способу життя, яке пов’язане зі сформованим уявленнями про себе,а також з безперечними можливостями соціального впливу та гнучкої поведінки, що забезпечує продуктивні та успішні результати на тему здоров’я, пише iodessit.com.

Загальне уявлення українських підлітків про здоровий спосіб життя, обумовлено власним становленням. Також включають в себе їх власну інформованість про ЗСЖ, як особистісну цінність, емоційне ставлення та збагачення підліткового досвіду в цілому.

Здоровий спосіб життя сприймається нами як суб’єктивна, але цілісна картина загального світу («образ») під час сприймання людиною. Це картина власних відносин зі світом, з людьми, які нас оточують, і, звичайно, з самим собою. Таким чином задається характер конструктивної комунікативної поведінки, становлення особистості та її життєдіяльності як повноцінного суб’єкта соціальних відносин.

Уявлення про здоров’я і ЗСЖ — це специфічна форма пізнання. Вона має свою власну структуру, зміст і окремі функції. Згідно з думкою С. Московиси, соціальні уявлення – це що узагальнює символ. Система інтерпретації та власної класифікації навколишніх явищ.

У структурі соціальних уявлень можна виділити три виміри: інформація, поле уявлень та установка.

Відштовхуючись від результатів досліджень, можна виділити наступні компоненти структури уявлення про здоровий спосіб життя:

  • Ціннісно-мотиваційний;
  • Когнітивний;
  • Емоційний;
  • Поведінковий;

Дізнаймося про кожен з цих компонентів окремо.

Ціннісно-мотиваційний

https://iodessit.com/uk

Уявлення про здоров’я та здоровий спосіб життя визначає надане здоров’ю місце в індивідуальному розставленні пріоритетів цінностей підлітків та студентів. Крім того, характеризує відмінності мотивації відносно здорового способу життя.

У підлітків термін «здоров’я» не входить до важливих цінностей. Він сприймається природно, як даність, та не потребує особливої уваги. Це має чітке співвідношення з даними відносно самооцінки здоров’я.

Здоров’я для них не є вкрай актуальною життєвою необхідністю, до тих пір, поки з ним не виникають складнощі.  Визначальну роль у збереженні та зміцненні та збереженні власного здоров’я відіграє саме вміння грамотно оцінювати власний стан.

Когнітивний

й

Когнітивний компонент уявлення про здоровий спосіб життя надає поняття про стан збільшення або зменшення інтересу до прояву проблем власного здоров’я та здорового способу життя. Наскільки вони готові до сприйняття нової отриманої інформації і в якій мірі самі вони прагнуть отримувати саме цю інформацію.

Як показують результати опитувань, підлітки мають менше прагнення до отримання знань про способи збереження і підтримання здорового способу життя. Вони меншою мірою, відмінно від студентів, шукають спеціальну літературу та загальну інформацію про здоровий спосіб життя. Їх інтереси, що не дивно, більше спрямовані на підтримку відносин між людьми. Це пояснюється особливостями їх віку.

Підлітки в більшості при визначенні ЗСЖ відзначають саме заняття спортом, відсутність будь-яких шкідливих звичок. Тож у розумінні підлітків, щоб бути загально здоровим, достатньо просто не вживати спиртні напої, не палити та не приймати наркотики. Замість цього лише приділяти час на заняття спортом. На думку більшості підлітків — це єдині критерії ведення здорового способу життя.

У українських студентів розуміння поняття ЗСЖ значно відрізняється. Вони визначають гармонію, енергію, бадьорість та загальне щастя від ведення здорового способу життя. Для більш старшого віку дане поняття набуває значно ширшого сприйняття.

Емоційний

11

За допомогою саме емоційного компонента, можна визначити уявлення про здоров’я. Таким чином демонструється ступінь змін в системі загальних «еталонів» власної особистості. Вони обумовлені ставленням до свого здоров’я, яке виявляється в сензитивності людини до будь-яких проявів власного організму та оточуючих людей в цілому.

Більшість студентів вказують, що здоров’я приносить велику кількість позитивних емоційних відчуттів. Студенти більш здатні насолоджуватися станом свого здоров’ям, та чутливо реагувати на будь-які сигнали, які надаються організмом. Вони звільнені від негативних стереотипів, які існують в системі суспільства стосовно ЗСЖ. Способи хорошого ставлення студентами до здоров’я відрізняються значно більшою варіативністю, якщо порівнювати з підлітками.

Коли стан здоров’я погіршується, доросліші люди більшою мірою переносять негативний емоційні стан, ніж більшість підлітків. Скоріш за все, це може бути пов’язано саме з наявністю деяких хронічних захворювань і загалом з гіршим станом здоров’я у студентів.

Емоційне уявлення про ЗСЖ як у підлітків, так і у студента складається більшою мірою з позитивного сприйняття високого рівня інтенсивності, який пов’язаний зі здоров’ям. А негативні емоції мають значно нижчий рівень інтенсивності.

Поведінковий

11

Поведінковий компонент сприймання здоров’я розкриває, в якому саме ступені проявляється ставлення людини до власного здоров’я та в якій мірі наявне активне прагнення змінювати своє оточення, при цьому стимулюючи їх до ЗСЖ.

Здоровий спосіб життя — біосоціальна категорія. Вона інтегрує уявлення про сутність людини та може характеризуватися його побутом, трудовою діяльністю, формою задовільнення духовних і матеріальних потреб, загальними правилами громадської та індивідуальної поведінки. На думку Н.Д. Ющук і І.В. Маева, під здоровим способом життя слід відзначати «певну культурну традицію суспільства, широко привиту в багатьох західних країнах”. Всесвітня організація охорони здоров’я ввела такий термін як «зміцнення здоров’я» (health promotion). Він розкриває соціальні, економічні та інші аспекти здоров’я, які направлені на поліпшення життя людини.

Важливою ланкою системи виховання сьогодення має бути формування в підлітків установки на зміцнення духовного, психічного та фізичного здоров’я. Здоровий спосіб життя особистості повинен формуватися протягом усього періоду навчання і нести собою вироблення ціннісно-смислових і практичних основ збереження та зміцнення здоров’я.

Цінність є багатогранним поняттям, що використовується і в науковій і філософській сфері знань та в області буденної свідомості, і відображає все, що є «пережитим особистістю» як актуальна значущість.

Якщо цінності породжуються соціально-культурними умовами буття, то мотиви задаються конкретною діяльністю. Людина постійно перебуває в ситуації вибору одного з альтернативних варіантів.